Linkedin profieldagen – boek een shoot

Privacy Verklaring Smile by Marieke

Als professioneel fotograaf levert Smile by Marieke fotografie goederen (foto’s) en/of diensten (fotoshoots) aan mijn klanten. Hiervoor heb ik persoonsgegevens nodig van natuurlijke personen.

De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet-en regelgeving.


Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Marieke Elias, Smile by Marieke fotografie, Lunette 6 Vijfhuizen, www.smilebymarieke.nl


Persoonsgegevens die Smile by Marieke verwerkt
Smile by Marieke verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bestelling en de factuur
– en de gemaakte portretten


Verwerkingsdoel
Smile by Marieke verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Facturatie
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om producten en diensten bij je af te leveren
– Smile by Marieke verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Smile by Marieke bewaart je persoonsgegevens voor onbepaalde tijd om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als u dit liever niet heeft mailt u mij dan, dan zal ik ze op uw verzoek verwijderen.


Delen van persoonsgegevens met derden
Smile by Marieke verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan mijn fotolabratorium die uw portret nodig heeft om deze op materiaal te printen of het digitaal versturen via Wetransfer. Met bedrijven (oa webhosting, boekhouder, boekhoudprogramma, wetransfer, paypal) die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, heb ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Smile by Marieke gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Smile by Marieke en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Smile by Marieke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Smile by Marieke fotografie.


Aansprakelijkheid
Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die je ondervindt door gebruik van jouw gegevens dat plaatsvind zonder mijn toestemming.


Toestemming
Iedereen die mijn contactformulier gebruikt, en/of een opdracht verleent, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens mag op slaan op de manier hierboven aangegeven, en voor de doelstellingen hierboven aangegeven.


Portretrecht
Het belangrijkste doel van mijn bedrijf is het maken van foto’s van mensen in opdracht – zowel in mijn studio als op locaties. Mensen staan dan zeer herkenbaar op de foto. Op het moment dat er gefotografeerd wordt in opdracht van jou en ik foto’s wil gebruiken waar jij herkenbaar opstaat, dan ligt er een modelvrijgave-overeenkomst aan ten grondslag. Deze wordt tijdens of na de foto-opdracht ondertekend door de geportretteerde en geeft mij, als fotograaf en auteur van het beeld, recht om de foto te publiceren in mijn portfolio, social media en promotionele doeleinden – zowel online als gedrukt.